1
2
3
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تعداد 70 نفر از دانش آموزان مقطع دخترانه متوسطه اول مطهره شهرستان سنقر کلیایی به...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه ی سلسله بازدیدها از شرکت ها و کارخانجات تولیدی در قالب طرح ایرانیار ؛...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری استان کرمانشاه سرهنگ پاسدار امیرحمزه خزایی سرپرست سازمان بسیج کارگری استان در معیت فرمانده حوزه بسیج کارگری امام جواد(ع...