1
2
3
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ، توسط مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان دکتر عزیزی ، رئیس اتاق تعاون...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ، به مناسبت روز کارگر و هفته بسیج کارگری مراسمی با حضور آقایان : حسینی کیا ، مصری...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری استان کرمانشاه ، اولین نشست هیأت اندیشه ورز بسیج کارگری استان کرمانشاه در سال 98 ؛ با حضور حضرت آیت...