1
2
3
بگزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان کرمانشاه مجمع عالی بسیج کارگران و کار خانجات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با حضور...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارکران و کارخانجات استان کرمانشاه بمناسبت گرامیداشت هفته مکبارک بسیج نشست صمیمی ریاست سازمان بسیج کارگری و کارخانجات با...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان کرمانشاه جلسه نشست بصیرتی در روز چهارشنبه مورخ 6/9/98 در محل نیروگاه حرارتی بیستون برگزار...
بازدید از کارخانه سیمان