1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، مراسم تجلیل از خیرین و حامیان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه مراسم روز قشر بسیج کارگری در روز سه شنبه مورخه 1400/02/07 با...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت نبی اکرم(ص) اولین جلسه ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگرگر در مورخه 1400/01/30 در محل اداره...
بازدید از کارخانه سیمان