1
2
3

به گزارش خبرنگار خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه ستاد گرامیداشت روز بسیج کارگری در روانسر برگزار شد در این جلسه که روز دوشنبه با حضور فرماندهی...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه ابراهیم کوروندی فرمانده حوزه بسیج کارگری روانسر ضمن تبریک به مناسبت مبعث حضرت رسول(ص) ابراز داشتند:...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه مهندس شکری رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه در خصوص رکود حاکم بر اقتصاد  استان اظهار داشت  باید توجه...