1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه
دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کار، تلاش و تعاون استان کرمانشاه در محل سالن آمفی...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کشور سازمان بسیج کارگری کشور توانست در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین رتبه را در بین اقشار...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه جشنواره تخصصی 6گانه کارگری، وجدان کاری ،فرهنگ کار ، نگهداری تجهیزات و صرفه جویی ، ارتقاء تولید...