1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه نشست روشنگری و بصیرت افزایی و هیئت اندیشه ورز با حضور مدیران عامل کارخانجات واحدهای صنعتی و تولیدی ،...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه چهارمین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری در خصوص حمایت از کالای ایرانی در اداره کل تعاون کار و رفاه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه در مورخه 97/3/3 جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری استان کرمانشاه با حضور اعضا در محل اداره کل...