1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان کرمانشاه به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگزان وم کارخانجات استان کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ 15/11/98 بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر همزمان در 6 شهرستان...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان کرمانشاه جلسه ستاد استانی طرح شهید برونسی در روز سه شنبه مورخ 1/11/98 در محل شرکت خطوط لوله و...
بازدید از کارخانه سیمان