1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه جلسه حلقه مربیان با حضور حاج آقا احمدی سرمربی بسیج کارگری ، حاج آقا سلیمانی معین سرمربی ،مربیان...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه کارخانه کابل باختر تولید کننده انواع سیم وم کابل برای سومین سال متوالی به عنوان واحد نخست صنعتی کشور...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان مراسم گرامی داشت ر وز ملی صنعت و معدن استان و تجلیل از صنعتگران و تولید کنندگان برتر استان کرمانشاه به...