1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه در مورخه 97/3/3 جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری استان کرمانشاه با حضور اعضا در محل اداره کل...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه مراسم گرامیداشت روز بسیج کارگری در محل کارخانه قند اسلام آباد غرب برگزار گردید در این مراسم که...
به گزارش خبر نگار سازمان بسیجچ کارگری به مناسبت سالگرد عملیات غرور آفرین بازی دراز سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با...