1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه مراسم تبیین نقش کارگران و کارخانجات در دفاع مقدس با حضور...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی تحت عنوان ایثار...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه مراسم رزمایش مومنانه مرحله دوم سازمان بسیج کارگران و...
بازدید از کارخانه سیمان