1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه پنجمین جلسه شورای عالی بسیج کارگری استان در روز پنجشبه مورخه 96/6/9 با حضور مدیران کل ادارات (...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه بازدید علمی صنعتی حلقه مربیان با حضور سرگروه ها ی صالحین و فرماندهان حوزه ها و پایگاه های  کارگری و...

یه گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) جلسه حلقه مربیان سازمان بسیج کارگری با حضور حاج آقا احمدی سرمربی و مربیان این سازمان در...