13 آذر 1396 - 09:42
دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه جامعه کار، تلاش و تعاون استان کرمانشاه در محل سالن آمفی تئاتر صنایع پتروشیمی کرمانشاه و اتاق بازرگانی واقع در جنب دانشکده علوم قرآنی استان کرمانشاه با هدف تقویت و تعمیق معارف اسلامی و قرآنی برگزار شد.

صفحات