اخبار

انتخاب دکتر علیرضا سالکی فرمانده پایگاه کارگری به عنوان مدیر برگزیده جهادی کشور در سال 96

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه در همایش معرفی و تجلیل از مدیران نمونه جهادی جوان کشور که به منظور شناسایی و استفاده از ظرفیت آنان برای توسعه و تحقق اجرای اقتصاد مقاومتی انجام گرفت برادر بسیجی دکتر علیرضا سالکی عضو بنیاد ملی نخبگان کشور،دارای 29 اختراع علمی، فرمانده پایگاه مقاومت شهید شهریاری به عنوان مدیر جهادی انتخاب شد و در این مراسم هدیه مقام معظم رهبری به ایشان اهدا گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید