اخبار

برگزاری مسابقه تیراندازی مدیران بسیجی کارخانجات و واحدهای تولیدی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ، مسابقه تیراندازی مدیران بسیجی کارخانجات و واحدهای تولیدی و فرمانده هان حوزه ها و پایگاه ها ی کارگری در محل پادگان شهید یاری (( تنگه کنشت )) برگزار گردید . در پایان به نفرات اول تا چهارم جوایز اهدا گردید

اضافه کردن دیدگاه جدید