اخبار

تفاهم نامه با مدیران ادارات خدمات رسان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه جلسه ای به میزبانی مهندس شکری رئیس خانه صنعت با حضور مدیران کل ادارات خدمات رسان ( شرکت های گاز ، برق ، آب )سازمان بسیج کارگری و مدیر کل اداره تعاون کا و رفاه و ریاست شورای عالی بسیج کارگری به منظور هم افزایی ، کمک و بشتیبانی از شرکتها و کارخانجات استان در خصوص معوقات و بدهی های آنان به شرکتهای آب ،برق و گاز در تاریخ 24/3/96در محل اتاق صنعت کرمانشاه برگزار گردید . در این جلسه رییس خانه صنعت ضمن توضیحاتی اظهار داشتند با توجه به اینکه شر کتها و کارخاتجات در زمینه فروش محصولات ، نبود بازار  فروش ، نداشتن سرمایه در گردش و بالا بودن سود تسهیلات بانکی در معرض ورشکستگی قرار دارند و برای کمک به این واحد ها و جلوگیری از بیکار شدن کارگران و دیگر معضلات اجتماعی تقاضای مساعدت و کمک ازشرکت ها و ادارات خدمات رسان در این زمینه شدند .در پایان جسله و طی توافق با مدیران عامل مصوب شد بدهی و معوقه شرکت های بتروشیمی کرمانشاه با حدود 1000نفرکارگر و شرکت غرب کارتن با حدود 480کارگر که بدهی های چند میلیاردی در زمینه برق و گاز داشتند به صورت قسطی پرداخت گردد .ضمنا بر اساس همین توافق مقرر شد که قبل از قطع هرگونه آب و برق و گاز با اتاق صنعت و بسیج کارگری هماهنگی لازم به عمل آید و در جهت جلو گیری از هرگونه تعطیلی شرکتها وکارخانجات و  بیکار شدن کارگران از کار به صورت ماهیانه جلساتی با مدیران ادارات خدمات رسان برگزار گردد

اضافه کردن دیدگاه جدید