اخبار

سومین جلسه حلقه مربیان سازمان بسیج کارگری استان کرمانشاه در سال 97 برگزار گردید

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کرمانشاه سومین جلسه حلقه مربیان با حضور حاج آقا احمدی سرمربی سازمان بسیج کارگری مربیان صالحین برگنزار گردید در این جلسه پس تلاوت آیاتی از قرآن کریم سرهنگاسدار رئیس سازمان بسیج کارگری استان و دبیر حلقه مربیان در خصوص اوضاع اقتصادی مطالبی را عنوان نمودند وی اظهار داشت بایستی با پرهیز از عجله و شتاب نسبت از ظرفیت نیروهای بسیج در شناسایی محتکرین استفاده کرد در ادامه حاج آقا احمدی مطالبی را در خصوص اقتصاد مقاومتی ،کسب روزی حلال مطالبی را عنوان نمودند وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بر لزوم ایجاد روحیه و امید در جامعه تاکید نمودند در ادامه مربیان صالحین نظرات خود را بیان نمودند

اضافه کردن دیدگاه جدید