گزارش/گفتگو

1- بسيج تفسير عزم آهنين و اراده ملي، مذهبي مردم در حمايت از انقلاب

مهندس قنبری مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و عضوشورای عالی بسیج کارگری که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج کارگری با خبرنگار این سازمان گفتگو کرد اظهار داشت بسيج تفسير عزم آهنين و اراده ملي، مذهبي مردم در حمايت از انقلاب و پاسداري از آرمان هاي امام(ره) مي باشد. در نظام اين تشكل كارگران بعنوان سربازان فداكار عرصه اقتصادي نقش كليدي دارند از مهمترين نقش هاي كارگران در انقلاب اسلامي و جنگ اقتصاديمي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

تجلي اراده مردم در امر مشاركت توليد
الگوي ساده زيستي و تلاش خالصانه
تثبيت حيات سياسي اسلامي جنبش هاي كارگري مردم نهاد
نقش آفريني در عرصه هاي اجتماعي جهت اشاعه فرهنگ استفاده از كالاي ايراني
آگاهي طبقه كارگر از حقوق سياسي و كارگري خود و مقابله با نظام ديكتاتوري ستم شاهي

بصيرت كارگران در تحليل مسائل جاري و تبعيت از رهبري امام (ره) و همراهي كميته هاي كارگري با قيام مردم سبب شتاب جريان انقلاب و تقويت آن گرديد.

 

كارگران رزمندگان جبهه اقتصادي هستند. روحيه مبارزه جويانه و اراده آهنين كارگران چرخ هاي توليد را به حركت در مي آورند. وحدت، همدلي و ايجاد هم افزايي هاي گروهي از مهمترين دستاوردهاي بسيج كارگري و ابزار كارآمد توليد ملي است. ماموريت كارگران بسيجي، مبارزه در زمينه ارتقاء كميت و كيفيت توليدات در عرصه رقابت جهاني و تامين نياز ملي است.

 

در ترسيم نقشه راه اقتصاد مقاومتي، مهمترين عامل توليد ملي است و در موضوع توليد نيز، حياتي ترين نقش در افزايش  بهره وري بر عهده كارگران و تلاش گران عرصه توليد است، مهارت افزايي، توانمند سازي كارگران در كنار روحيه جهادي و فرهنگ كارآفريني جايگاه كارگران را در اقتصاد مقاومتي متجلي مي نمايد.  

اضافه کردن دیدگاه جدید