اخبار

برگزاری جلسه اخوت کارگری سازمان بسیج کارگران استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران استان کرمانشاه در روز سه شنتبه مورخ 98/7/30 در محل خانه صنعت کرمانشاه جلسه اخوت کارگری باحضور اعضای خانه صنعت ، مدیران کارخانجات و نمایندگان کارگران برگزار گردید در این جلسه علاوه بر بررسی برخی مشکلات کارخانجات در مورد راهکارهای تعامل و همکاری تشکلات کارگری و کارفرمایی بحث و تبادل نظر شد

اضافه کردن دیدگاه جدید