آلبوم عکس

بازدید و سرکشی جانشین محترم سازمان بسیج کارگری کشور از پایگاه های کارگری استان کرمانشاه

اضافه کردن دیدگاه جدید